Spolupráce

  1. Uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy s majitelem nebytového prostoru za účelem investice do objektu s nabídkou provozování rulety, výherních hracích přístrojů a videoterminálů.
     
  2. Umístění naší rulety a videoterminálů do již fungující herny, sportbaru za procentní podíl z výnosu těchto zařízení.
     
  3. Paušální odměna pro toho, kdo zajistí nebo zprostředkuje uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy, případně umístění naší rulety a videoterminálů. /viz. body 1. a 2./

 

 

 
 
   
   
   
© 2009   EL RANCHO a.s.
 
  o společnosti   sportbary   rulety     vhp       vlt       spolupráce   kariéra     kontakty