GOLD CLUB ROULETTE je technické zařízení, které umožňuje osobám hrát americkou ruletu.

Společnost EL Rancho a.s. provozuje tři typy zařízení American roulette:

Hráč vstupuje do hry tím, že přes akceptory vkládá bankovky a vložená hotovost se zobrazí v kreditu. Hráč může vsadit maximálně částku odpovídající hodnotě kreditů. Vkládání kreditů lze také provádět přes kreditovací klíč, tuto funkce lze zapínat a vypínat v nastavení rulety (aktivace je prováděna servisním technikem po domluvě s naší společností) .

Monitor s klávesnicí se nachází před každým hráčem, což umožňuje hrát hru s použitím tlačítek tak, že se vkládají a kontrolují sázky.

Schéma klávesnice hráče:
Vedle všech standardních tlačítek na klávesnici Gold Club, kterých je třeba k umístění žetonů, jsou zde také čtyři speciální tlačítka, tlačítko Menu a dalších pět tlačítek, s nimiž hráč může umístit několik žetonů stisknutím pouze jednoho tlačítka.
Funkce jednotlivých tlačítek znázorníte najetím myší na dané tlačítko na následujícím obrázku:

Další možná nastavení pro ruletu (nastavuje servisní technik naší společnosti):
Čas hry – nastavení času po kterou je hráčům umožněno sázet. Po té je vypuštěna kulička, hra končí detekováním kuličky a jejím umístěním do startovací pozice.
Minimální sázka – společnost EL Rancho a.s. dle povolení MF má celorepublikové nastavení na hodnotu 10 Kč
Maximální sázka – standardní nastavení 20.000,- Kč na jednu hru (po domluvě možné nastavit na jinou hodnotu)

Standardní (základní) nastavení maximálních sázek na jednotlivé kombinace:

sázka na jedno číslo max. 500,- Kč
sázka na dvojice max. 1000,- Kč
sázka na trojice max. 1500,- Kč
sázka na čtverec max. 2000,- Kč
sázka na 6 čísel max. 3000,- Kč
sázka na tucet a řadu max. 6000,- Kč
sázka na barvu, suda/lichá a nízká vysoká max. 9000,- Kč

Chce-li hráč hru ukončit, nechá si finanční prostředky (kredit) vyplatit. Výplata je prováděna obsluhou zařízení.

V případě poruchy – zařízen ji signalizuje – je hra zastavena a vsazené částky zůstávají hráčům v platnosti až do odstranění závady. V takovém případě je za platnou hru považována první hra po opravě, nebo odstranění chyby.

Účetnictví:
Obsluha může používat denní stavy, které si dle potřeby může nulovat. Měsíční stavy jsou pouze pro náhled – zapisují do denních evidencí a jsou nulovány servisním technikem při měsíčních odečtech za přítomnosti FÚ – je o tom vypracován protokol o měsíčním odečtu. Dlouhodobé stavy se nenulují a slouží jako kontrolní stavy při měsíčních odečtech.

Kontrola her:
Pro potřeby obsluhy je přístupný krokovací mód, který v případě reklamace umožní náhled hry se vsazenými žetony pro každou hru a jednotlivého hráče.

Zabezpečení:
Technické zařízení je podle povolení MF monitorováno. Kamery jsou nahrávány na zálohovací zařízení min. 60 dnů nazpátek. Pro případ výpadku el.proudu je ruleta vybavena záložním zdrojem, který data uloží a hráčům se po zapnutí rulety (po obnovení dodávky el.proudu) obnoví data - kredity a sázky, tak jak je měli před výpadkem proudu.

Servis:
Firma EL Rancho a.s. provádí servis svými regionálními techniky a proto může garantovat sevis do 24 hodin (pro standardní a běžné opravy).

Základní technické parametry:

hmotnost: cca 850 kg
spotřeba: během hry cca 900W
napájení: 220 V (jištění min. proudem 16A - jističem třídy D)
rozměry (ŠxVxH):
STAR – 2265x2500x1750 mm, SX – 2460x2270x2460 mm, UFO – 2660x2300x2660 mm

 
 
 
   
   
   
© 2009   EL RANCHO a.s.
 
  o společnosti   sportbary   rulety     vhp       vlt       spolupráce   kariéra     kontakty